TV lectio divina - Niepokalane Poczęcie NMP (za II Adwentu "A") - Łk 1, 26-38)

W TV lectio divina rozważamy tekst Łk 1, 26-38 zUroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP ( za II niedziela Adwentu "A").
Medytację biblijną sceny Zwiastowania w kontekście Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński.

TOP