TV lectio divina - I niedziela Adwentu "A" (Łk 24, 37-44)

W TV lectio divina rozważamy tekst Łk 24, 37-44 z I Niedzieli Adwentu "A".
Medytację biblijną Mt 24, 37-44 o tym jak chrześcijanie mogą pomóc innym w otwarciu się na Chrystusa przychodzącego w chwale prowadzą ks. prof. Gabriele Nanni (Italia, Aquila), ks. Robert Muszyński i ks. Krzysztof Kwiatkowski (tłumaczenie).

TOP