TV lectio divina - Chrystusa Króla Wszechświata "C" (Łk 23,35-43)

W TV lectio divina rozważamy tekst Łk 23, 35-43 z Niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata "C".
Wprowadzenie do medytacji biblijnej prowadzą:
Ks. Józef Maciąg, ks. Robert Muszyński i p. Ewa Cywińska 

TOP