TV lectio divina - XXIII niedziela zwykła "C"

W TV lectio divina rozważamy tekst Łk 14, 25-33 z XXIII niedzieli zwykłej "C".
Wprowadzenie do medytacji biblijnej prowadzą:
Ks. Józef Maciąg, ks. Robert Muszyński i ks. Krzysztof Guzowski (KUL)

TOP