TV lectio divina - XXI niedziela zwykła "C"

W TV lectio divina rozważamy tekst Łk 13, 22-30 z XXI niedzieli zwykłej "C".
Wprowadzenie do medytacji biblijnej prowadzą:
Ks. Józef Maciąg, ks. Robert Muszyński i s. Lidia (betanka)

TOP