TV lectio divina - XVI niedziela zwykła "C"

W TV lectio divina rozważamy tekst Łk 10, 38-42 z XVI niedzieli zwykłej "C".
Wprowadzenie do medytacji biblijnej prowadzą:
ks. Robert Muszyński i ks. Wiesław Błaszczak SAC i ks. Sławomir Pawłowski SAC

TOP