TV lectio divina - Wigilia paschalna (Mt 28, 1-10)

Jak zamierzacie przeżyć sobotnią noc? To Wielka Noc i tak ją trzeba odkryć. Czekać na REZUREKCJĘ czy przeżyć WIGILIĘ PASCHALNĄ? Zapraszamy na medytację biblijną - ks. Sławek Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

TOP