TV lectio divina - Niedziela Palmowa "A" (Mt 27, 45-54)

Sześć ważnych znaków towarzyszących śmierci Chrystusa Pana: mrok, opuszczenie, zasłona przybytku, trzęsienie ziemi, otwarte groby świętych, bojaźń Boża setnika - one sprawiają, że śmierć Pana jest urzekająca. zapraszamy na medytację biblijną i życzymy wszystkim dobrej Wigilii Paschalnej - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP