TV lectio divina - I Niedziela Wielkiego Postu "A" (Mt 4, 1-11)

Kuszenie. Myślimy o nim nawet pozytywnie - daj się skusić i czasem chętnie to robimy. Przychodzi myśl, że można zaspokoić swoją potrzebę nie oglądając się na Boga. Muszę zabezpieczyć podstawy mego życia, to rzecz bezdyskusyjna. Żyć Słowem Boga? A inne pokusy? Zapraszamy na medytację biblijną - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP