TV lectio divina - Narodzenie Pańskie "A" (Łk 2, 1-14)

Dziękujemy, że byliście z nami przez cały rok 2022 i życzymy Wam, byście rozmiłowani w Słowie, przyjmowali Je otwartym sercem, Ono daje moc, byśmy stawali się dziećmi Boga. Życzymy Wam pełnych łaski Świąt Narodzenia Pańskiego!

TOP