TV lectio divina - XIV Niedziela zwykła "C" (Łk 15, 1-32)

Dziś inaczej podejdziemy do medytacji biblijnej Ewangelii z najbliższej niedzieli, chcemy uchwycić sens Jezusowego stwierdzenia: "w niebie większa jest radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nawrócenia nie potrzebują". Jeśli chcielibyście prześledzić tekst Ewangelii werset po wersecie wg lectio divina zapraszamy do TV lectio divina którą przygotowaliśmy w tym roku na IV Niedzielę Wielkiego Postu (C): https://youtu.be/nBfMVPag0rM Na dzisiejszą medytację zapraszają - ks Józef Maciąg, ks. Dominik Szymański i ks. Robert Muszyński

TOP