TV lectio divina - V Niedziela zwykła "C" (Łk 5, 1-11)

Bóg wzywa wielu ale niezbyt wielu Go słyszy a jeszcze mniej jest zdolnych do odpowiedzenia TAK na zaproszenie Pana. "Wyjdź Panie ode mnie" bronił się Piotr. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP