TV lectio divina - IV Niedziela zwykła "C" (Łk 4, 21-30)

DZIŚ - kluczowe słowo z dzisiejszej Ewangelii. Co DZIŚ Bóg chce zrobić w twoim życiu? Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Sławek Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

TOP