TV lectio divina - II Niedziela zwykła "C" (J 2, 1-11)

Kana Galilejska. Wydaje się, że Maryja zaczyna dialog z Jezusem jako Jego Matka, ale On szybko sprowokuje Ją, żeby przeszła na poziom nadprzyrodzony zwracając się do Niej - Niewiasto. "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" - to są już słowa wiary! Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP