TV lectio divina - I Niedziela Adwentu "C" (Łk 21, 25-28.34-36)

Kosmiczna tragedia czy pełne nadziei oczekiwanie na przyjście Pana? Zapraszamy do medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP