TV lectio divina - XIX Niedziela zwykła "B" (J 6, 41-51)

Szemranie zawsze prowadzi do zerwania relacji, bo narasta bunt w umyśle i w sercu wobec osoby, której nie chcę już słuchać i końcu zerwać z nią kontakt. A jeśli tą Osobą jest Chrystus, jest Ten, który jest Chlebem Życia, a życiem naszym jest MIŁOŚĆ? Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Paweł Matyaszewski i ks. Robert Muszyński

TOP