TV lectio divina - Niedziela Najświętszej Trójcy "B" (Mt 28, 16-20)

Będąc w objęciach Jezusa ("dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi" oraz "Jestem z wami po wszystkie dni") mamy czynić uczniów ze wszystkich narodów i uczyć ich zachowywać wszystko, co Jezus nam przekazał. Będąc w objęciach Jezusa jesteśmy objęci miłością Ojca i napełnieni mocą Ducha. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Sławek Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

TOP