TV lectio divina - VI Niedziela Wielkanocna "B" (J 15, 9-17)

"Trwajcie w miłości", "miłujcie się wzajemnie" - można by te wezwania Jezusa uznać za slogany, gdyby....On sam nie pokazał o co tak naprawdę Mu chodzi, kiedy wypowiada te słowa do uczniów, także i do nas. Zapraszamy do medytacji biblijnej - ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP