TV lectio divina - V Niedziela Wielkanocna "B" (J 15, 1-8)

Co to znaczy trwać w Krzewie Winnym, którym jest Jezus? Co to znaczy być przycinanym przez Ojca, żeby wydawać więcej owocu? A co z tymi, którzy nie wydają owocu? Jak język alegorii przełożyć język zrozumiały dla każdego? Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

TOP