TV lectio divina - Niedziela Palmowa "B" (Mk 11, 1-11)

Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Na osiołku a nie na rydwanie zaprzężonym w parę koni. Już to zapowiada inną drogę do zdobywania władzy nad ludzkimi sercami. Co wybrać? Zapraszamy do medytacji biblijnej - ks. Jozef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP