TV lectio divina - V niedziela Wielkiego Postu "B" (J 12, 20-33)

Chcieć zobaczyć Jezusa nie z powodu czegoś, o co moglibyśmy Go poprosić, ale z powodu pragnienia relacji z Nim czyli po prostu wiary - tak chcieli jacyś Grecy. A ty? Ta wiara daje życie wieczne! Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP