XVIII niedziela zwykła „A” (Iz 55,1-3a) - Wszyscy spragnieni i głodni, przyjdźcie

Echo Słowa ST

     Po raz drugi w tym miesiącu mamy czytanie z Księgi Proroka Izajasza i to z tego samego rozdziału 55. Pierwsze zdanie dzisiejszego czytania brzmi: O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody (Iz 55,1). Słyszeliśmy już kilka tygodni temu, że jest to zaproszenie na ucztę, którą przygotowała Mądrość Boża.

     Przypomnijmy te słowa jeszcze raz: Mądrość zbudowała sobie dom ... nabiła swych zwierząt, namieszała wina i zastawiła stół. Służące odesłała i woła ... Prostaczek niech tutaj przyjdzie. Do tego, komu brak rozumu, mówiła: Chodźcie nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie, chodźcie prosto drogą rozsądku (Prz 9,1-6). To zaproszenie na ucztę Mądrość Boża powtarza jeszcze w innym miejscu: Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami! Pamięć o mnie jest słodsza nad miód, a posiadanie mnie - nad plaster miodu (Syr 24,19-20). Z innych tekstów możemy zrozumieć, dlaczego Mądrość Boża to czyni: Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi (Mdr 1,6).

            Zaproszenie na tę ucztę jest skierowane do tych, którzy są spragnieni, a także głodni, gdyż Mądrość Boża słowami proroka Izajasza mówi, do tych, którzy skorzystają z zaproszenia na ucztę: Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw (Iz 55,2). W innym miejscu też czytamy: Mądrość ... nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła ... mówiła: Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam (Prz 9,1-5).

            Jednak to zaproszenie dotyczy nie tyle spragnionych i głodnych fizycznie, ile takich, którzy to pragnienie i głód odczuwają w swoim duchu. Słyszeliśmy bowiem: dusza wasza  zakosztuje tłustych potraw (Iz 55,2), a także: dusza wasza żyć będzie (Iz 55,3). W Księdze Przysłów możemy przeczytać kogo Mądrość Boża zaprasza na ucztę: Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie ... komu brak mądrości (Prz 9,4). Chodzi więc o zaspokojenie pragnienia i głodu spowodowanych brakiem mądrości. Dlatego czytamy:  Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi (Prz 9,6). Możemy się też dowiedzieć, że : Treścią mądrości jest bojaźń Pańska, rozsądkiem - poznanie Świętego (Prz 9,10). Takie oto duchowe pokarmy można otrzymać na uczcie przygotowanej przez Mądrość Bożą.

            Warto zauważyć, że udział w tej uczcie jest darmowy. Słyszeliśmy bowiem: przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko (Iz 55,1). Nie trzeba też być jakąś ważną osobą, uczta jest dla każdego: Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie (Prz 9,4).

            Uczta ta jest zapowiedzią prawdziwej uczty Nowego Przymierza, którą urządził Jezus Wcielone Słowo Boże, Uosobiona Mądrość Boża. Dlatego myśli nasze biegną do Ostatniej Wieczerzy. Podczas niej Chrystus uczynił tak: A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Nowego Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów ( Mt 26,26-28). Zapowiedział to wcześniej w Kafarnaum: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. (J 6,55-57).

            Ciekawe jest, że Mądrość Boża ustami proroka Izajasza dziwi się i mówi z pewnym wyrzutem: Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie nasyci? (Iz 55,2). Jakże to podobne jest do słów, które Jezus powiedział do tych, którzy doświadczyli rozmnożenia chleba i potem szukali Jezusa. Powiedział On do nich: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy (J 6,26-27). Mądrość Boża zapraszając na ucztę powiedziała: Odrzućcie głupotę i żyjcie (Prz 9,6), Jezus powiedział wyraźniej o jakie życie tu chodzi: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6,54). Podczas każdej Eucharystii możemy tego doświadczać.

Ks. Zbigniew Czerwiński

TOP