Słowo na dziś (29.05.2020)

Rzekł do niego: «Paś baranki moje». Pasterze? Nie chodzi tylko o następców św. Piotra.

Dla dzieci pasterzami są rodzicie, dla uczniów nauczyciele, dla wątpiących wierzący. Żaden z wierzących nie może unikać obowiązku pasterzowania.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP