Słowo na dziś (20.07.2020)

«Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czego żąda Pan od ciebie, jeśli nie czynienia sprawiedliwości, umiłowania wierności i pokornego obcowania z Bogiem twoim?»

Sprawiedliwość to m. in. przyznanie, że jestem nie lepszym grzesznikiem niż inni, że bez Bożego miłosierdzia nie wyzwolę się z moich grzechów. Wierność to powracanie do Boga po każdym grzechu. A pokornego obcowania z Bogiem możemy uczyć się od dzieci cisnących się do Jezusa, od celnika modlącego się z tyłu świątyni, od Piotra mówiącego „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”, od Maryi i Jana stojących pod krzyżem.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP