Słowo na dziś (15.07.2020)

<<Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza?

Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, i jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z drewna. Przeto Pan, Bóg Zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Mimo świetnego wyglądu trawić go będzie gorączka, jakby zapłonął ogień.>> Proroctwo Izajasza przeciwko Asyrii pokazuje dwa owoce pychy: wycieńczenie i gorączkę. To mogą być obrazy dwóch typów chrześcijan, którzy ulegli pysze: Jeden to chrześcijanin zmęczony, który codzienne praktykowanie wiary ogranicza do minimum. Nie przejawia inicjatywy, nie wyciąga pomocnej ręki lub ręki na zgodę. Drugi to chrześcijanin, którego zżera pragnienie sukcesu. Ten, który zapomniał, że kto nie chce nieść codziennego krzyża, nie jest godzien być uczniem Jezusa.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP