Słowo na dziś (13.07.2020)

Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru!

Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!” Często się słyszy, że przykazania to tylko zakazy i ograniczenia. Izajasz przypomina, że wystarczy się rozejrzeć dookoła, żeby zobaczyć okazję do umocnienia wiary, do okazania miłosci bliźniego. Bo przestrzeganie przykazań do tego ma doprowadzić człowieka: do umocnienia wiary, do pomocy potrzebującym, do wspierania słabszych.

Ks. Mariusz Górniak. Lublin

TOP