Słowo na dziś (6.07.2020)

«I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana».

Poznanie Boga nie dokonuje się przez celebracje, przez modlitwę, czy przez czytanie Biblii. Prorok Ozeasz przypomina, że celebracje, modlitwy, rozważanie Biblii jest jest zachętą i źródłem siły do codziennego życia w miłości, sprawiedliwości, miłosierdzia okazywanych bliźnim, których co chwilę spotykamy. Jeżeli do tego nie prowadzą, to znaczy że nie jest to dobra celebracja, modlitwa czy rozważanie Biblii. Nie są dobre, bo nie wydają dobrych owoców.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP