Słowo na dziś (2.07.2020)

A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy».

” Ewangelia nie wspomina wiary paralityka lecz tych, którzy go przynieśli. Jak widać, warto modlić się i pościć za niewierzących. Oni też są dziećmi Bożymi i przez nich też może objawić się chwała Boża. Ale potrzeba wiary chrześcijan.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP