Słowo na dziś (30.06.2020)

„Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługom swym, prorokom.”

Prorocy nie zostawali prorokami z przymusu. Każdy z nich kiedyś powiedział „Mów Panie, bo sługa Twój słucha”. Ich otwarte uszy i posłuszeństwo woli Bożej, czystość intencji i długi czas spędzany na modlitwie były niezbędne, żeby tak Bogu odpowiedzieć. Jeśli chcesz, jak prorocy, poznać Boże zamiary i tajemnice musisz z wziąć przykład z proroków.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP