Słowo na dziś (19.06.2020)

„W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.”

Nie Ty zdecydowałeś się uwierzyć w Boga i uwierzyć Bogu. Nie „zdobyłeś plusa” u Pana Boga, bo zacząłeś chodzić do kościoła i do spowiedzi. Bóg już dawno temu za Ciebie i za mnie oddał na krzyżu życie, a każdy normalny człowiek na tak wielką ofiarność zareaguje co najmniej zaufaniem.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP