Słowo na dziś (18.06.2020)

„Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.”

Temat aktualny także i dziś. Możemy się spotkać z „prowadzonymi adoracjami” a nawet z „prowadzonymi medytacjami”. Wtedy modlitwa przeradza się w wielomówstwo. Milczenie i cisza, jako forma modlitwy, są obecnie coraz bardziej potrzebne. Zaraz po modlitewnym rozważaniu Biblii.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP