Słowo na dziś (13.06.2020)

W Starym Testamencie: „Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą».

On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?»” A w Nowym Testamencie: „Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Jezusa: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!». Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!»” Czy te nauki się wykluczają? Nie. Te fragmenty nam przypominają, gdzie jest smierć, a gdzie jest życie wieczne.

ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP