Słowo na dziś (10.06.2020)

«Jak długo będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu!»

Baalów było kilku. Od różnych spraw, od różnych rzeczy. „Zajmował się” różnymi codziennymi sprawami. Zapewniał doczesne bezpieczeństwo. Baalem jest osoba, rzecz, czynność, w której pokładach nadzieję, że zapewni Ci bezpieczne jutro.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP