Słowo na dziś (19.05.2020)

«Uwierz w Pana Jezusa – odpowiedzieli mu – a zbawisz siebie i swój dom».

Jedną z tajemnic grzechu i świętości jest ich natura wspólnotowa. Zarówno grzech grzesznika „promieniuje” na każdego z jego otoczenia i każdego przyciąga do upadku, tak i każdy szczerze wierzący, swoją wiarą widoczną w czynach i słowach pomaga innym przyjść do Chrystusa.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP