Słowo na dziś (15.05.2020)

«Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»

Wydawałoby się, że istotne jest powstrzymanie się od spożywania ofiar pokarmowych składanych bożkom, od ofiar uduszonych zwierząt, od krwi i od nierządu. Ale był to czas, kiedy chrześcijanie żydowskiego pochodzenia jeszcze byli wpuszczani do świątyni jerozolimskiej i w ramach ówczesnej obrzędowości spożywali ułamek ofiary pokarmowej składanej na ołtarzu Jedynego Boga. Nie można przegapić słowa o zdrowiu. Człowiek zdrowy to taki, który ma zdrową duszę, zdrowego ducha i zdrowe ciało. To człowiek zbawiony. Człowiek, który chce być zbawiony nie może postrzegać zakazów jako tylko zakazów. Zakazy chronią każdego z nas przed złapaniem śmiertelnego wirusa grzechu, który zabije i ciało, i ducha, i duszę.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP