Słowo na dziś (14.05.2020)

Od czasów ucieczki Izraelitów z Egiptu arcykapłan nosił napierśnik, a w nim uri i tummin, by dokonywać losowań. Wynik losowania był traktowany jako odpowiedź Boga na zadane mu pytanie.

Analogicznej metody użyli Apostołowie, by uzupełnić grono Dwunastu. Był to wyraz wiary w to, że każdym aspektem życia rządzi wola Boża, a nie przypadek czy chaos. Nie chodzi tu oczywiście na odrzucenie rachunku prawdopodobieństwa, ale o odczytywanie Bożej woli wśród codziennych, zwyczajnych zdarzeń i o wiarę, że Bóg nigdy nie zostawia człowieka samego.

ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP