Słowo na dziś (9.05.2020)

«Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan.»

Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Dziś już należy te terminy zmienić. Poganie to zmniejszająca się liczba mieszkańców antypod nieznających Chrystusa i rosnąca liczba mieszkańców Pierwszego Świata niechcących znać Chrystusa. A wielu urodzonych i wychowanych w katolickich rodzinach uważa się za wybrańców, których zbawił Chrystus. Ewangelia nie jest ekskluzywna, skierowana tylko do wybrańców. Jest i powinna być głoszona wszystkim, bo Chrystus umarł za wszystkich. Ale Ewangelia do nich nie dotrze, jeśli im jej nikt nie zaniesie—i to jest zadaniem każdego wierzącego. Nie tylko papieża, biskupów i księży. Każdego wierzącego w Chrystusa.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP