Słowo na dziś (8.05.2020)

I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga,

która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Paradoksalne jest to, że nawet Twój grzech nie oddzieli Cię od miłości Chrystusa. On kocha Cię w każdej sytuacji. Skutkiem grzechu jest to, że zapominasz o Jego miłości i że nie czujesz się przez Niego kochany. Każdy, kto myśli, że Chrystus go nie kocha, dał się zwieść kłamstwu, które pochodzi od Ojca Wszelkiego Kłamstwa. Każdy, kto nie ulega temu kłamstwu, wie, że miłość Chrystusa do człowieka zwycięża wszystko.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP