Postne wskazówki 22.03.2020

Jeśli chcesz żyć w świetle, potrzeba nie tylko wyjść ku niemu, ale także odkryć przed nim swoje ciemne strony, aby tam dotarło.

Ks. Wojciech Rebeta

TOP