Postne wskazówki 21.03.2020

Maryja, przez przyjęcie Jezusa do siebie, stała się żywym tabernakulum, ale i żywą monstrancją, kiedy pokazywała światu miłość Bożą. I Ty, Drogi Przyjacielu, bądź dla Jezusa miejscem, w którym będzie przebywał z radością i bądź miłością dla każdego człowieka.

Ks. Wojciech Rebeta

TOP