Postne wskazówki 19.03.2020

Jezus ma moc wyrzucać demony z człowieka, ale i człowiek może wyrzucić Boga ze swego serca. W obu przypadkach Bóg daje człowiekowi wolność, jednak tylko w pierwszym przypadku przynosi to wyzwolenie, podczas gdy w drugim zniewolenie. Pomyśl, co robisz ze swoją wolnością.

Ks. Wojciech Rebeta

TOP