Postne wskazówki 16.03.2020

Ewangelie nie przekazują żadnego słowa św. Józefa, który staje się przez to jakby patronem milczenia. Czy jest to wskazówką od Boga? Może potrzeba nam umiejętności milczenia, by przez to wpływać w głębię tajemnicy Boga.

Ks. Wojciech Rebeta

TOP