Postne wskazówki 08.03.2020

Bądź sobą! Słyszy się z reklam. Ale co to znaczy w życiu chrześcijanina? Być sobą to znaczy być osobą, a jest nią JA w relacji do TY. Chrześcijanin uczy się człowieczeństwa patrząc na miłość Jezusa. Uczy się zrealizować swoje powołanie. Bądź sobą!

Ks. Wojciech Rebeta

TOP