06.06.2007 - Poza Bogiem nie ma życia

Proponujemy Wam nowy cykl spotkań ze Słowem Pana na naszej stronie: "Słowo na dziś". Autorem codziennych medytacji ewangelicznych jest ks. Wojciech Rebeta, znany nam już jako autor lectio divina . Medytacji można posłuchać codziennie o godz. 6.20 w Radiu Lublin.
6 czerwca – środa; Mk 12,18-27

Poza Bogiem nie ma życia

              Jako ksiądz prowadzę od czasu do czasu pogrzeby. Doświadczam wtedy, jak bardzo kruche jest słowo ludzkie, wręcz ułomne wobec faktu śmierci. Jest ona jak ściana, głucha i bez uczuć, na której rozbijają się nasze pomysły na szczęście. Jest tylko jedna siła – miłość Boga, usuwająca ów mur, która pozwala spojrzeć na drugą stronę. I cóż tam widać? Tych, którzy oczekują zmartwychwstania ciał, tych którzy żyją!
               
               Dzisiejsza Ewangelia to dysputa Jezusa z saduceuszami. Nie wierzyli oni w życie po śmierci. Dla nas są dzisiaj błogosławieństwem. Dzięki ich lekceważeniu nauki o zmartwychwstaniu, Jezus zdecydowanie odpiera ich zarzuty. Mówi do nich: „Jesteście w wielkim błędzie”. 

               Gdy przychodzi śmierć, człowiek gorączkowo poszukuje życia. Cóż jest wtedy w stanie zastąpić słowo Jezusa, który zapewnia, że grób jest jedynie miejscem przejścia? Nic i nikt. Śmierć jest zatem odwiecznym źródłem lęku. I zawarta jest w jakiejś postaci w każdej chorobie, odrzuceniu, braku zabezpieczenia, różnych przegranych i klęskach; słowem – w naszej codzienności. Lęk przed umieraniem chce opanować człowieka. Ale, jak mówi św.Paweł, „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). Nie trzeba czekać śmierci ciała, by doświadczyć wyzwolenia, ale już teraz można czerpać z Jezusa zmartwychwstałego.
Ks. Wojciech Rebeta, Lublin
TOP