"W Nim pokładali swą ufność (12.03.2008)

środa, 12 marca 2008 r. - J 8,31-42

„W Nim pokładali swą ufność”

(Dn 3, 95)

          Fragment Księgi proroka Daniela przywołuje historię trzech młodzieńców: Szadraka, Meszaka i Abed-Nego. Za rzekome nieposłuszeństwo (nie oddali pokłonu złotemu posągowi) z rozkazu króla, zostają wrzuceni do pieca ognistego. Ogromna odwaga i wiara młodzieńców, pozwala im stwierdzić: „Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu” (Dn 3, 17).

Wierność Bogu daje im wyzwolenie i życie. Jahwe czyni cud, że nawet ogień nie pozbawia ich życia. Bóg jest ponad każdym człowiekiem, jego zgubnymi planami i nagradza za wierność w Niego.          Jezus dialoguje z Żydami, którzy Mu uwierzyli. Stawia konkretne wymagania, dając realne  owoce pójścia za Nim: „Jeśli  wy pozostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi jesteście” (por. J 8, 31). Relacja i osobiste pójście za Jezusem daje prawdziwą wolność. Człowiek dzięki łasce Bożej, ma świadomość po co żyje, dla kogo żyje i dokąd zmierza przez swoje życie.          Czas Wielkiego Postu to wezwanie dla każdego chrześcijanina, by stawać się wolnym od niewoli grzechu. Prawdziwa wolność to dar z siebie w służbie Bogu i dla bliźniego. Panie proszę Cię, bym nie gorszył się swymi niewolami, ale bym stawał się każdego dnia dla Ciebie. 

Ks. Wojciech Stasiewicz, Ukraina


TOP