Uwielbienie w katedrze 9.03.2015 (2)

 

Uwielbienie w katedrze, które przeżywamy w każdy 2 poniedziałek miesiąca po mszy św. o godz. 19.00 ma inny charakter niż uwielbienia czy koncerty chwały związane z modlitwą o uzdrowienie. W katedrze prowadzimy tzw. "bezinteresowne uwielbienie Pana" nie prosząc o żadne własne sprawy. Pan jest godzien wszelkiej chwały i czci. Uczymy się modlitwy, która jest szukaniem Oblicza Pana i Jego Serca adorując Najświętszy Sakrament. Usiłujemy poddać się prowadzeniu Ducha Świętego, dlatego też przygotowujemy tylko zarys uwielbienia, pewien kierunek, wybieramy pieśni tak, żeby podczas modlitwy dać się poprowadzić Duchowi i móc słuchać, co Bóg mówi do swego Ludu. W tym miesiącu tematem wiodącym okazało się prześladowanie chrześcijan w Azji i Afryce. Na zakończenie usłyszeliśmy niesamowite słowo proroctwa, które przypomina o wielkim umocnieniu jakie nasz Pan Jezus Chrystus gwarantuje swoim męczennikom. POSŁUCHAJCIE!

TOP