Kiko Arguello - nowy doktor honoris causa KUL

 

26.06.2013 roku Kiko Arguello otrzymał tytuł honorowego doktora KUL za wybitny wkład w dzieło posoborowej odnowy Kościoła, nowej ewangelizacji, nowej estetyki i przede wszystkim za wielki wkład w budowanie jedności i misji rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie. Nowy doktor wygłosił wykład - kerygmat, którego z wielką uwagą słuchał cały senat KUL, rabini obecni na ceremonii oraz ponad tysięczna publiczność.
"To współczesny prorok" - powiedział ks. prof. Stanisław Zarzycki w laudacji uzasadniającej nadanie tytułu.

TOP