Rekolekcje kapłańskie 20-23.11.2023 z ks. prał. Tomaszem Trafnym (Watykan) - Łopoczno

Rekolekcje kapłańskie „Miłość Chrystusa przynagla nas”

Prowadzący rekolekcje: ks. prał. Tomasz Trafny, Dykasteria Synodu Biskupów (Watykan), sekretarz Komisji Przygotowawczej do XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Ks. Tomasz Trafny jest kapłanem Archidiecezji Lubelskiej, przez lata był Dyrektorem Departamentu Nauki i Wiary w Papieskiej Radzie Kultury. Ma głębokie poznanie najnowszych prądów wpływających na życie świata i wnikliwie widzi Kościół i Jego misję we współczesnym świecie. Głosi mocny kerygmat. Cieszymy się, że nasz serdeczny Przyjaciel Szkoły Formacji Duchowej poprowadzi tegoroczne rekolekcje kapłańskie.

20-23 listopada 2023, Łopoczno - Dom Ogniska Miłości w Archidiecezji Lubelskiej,

Łopoczno 51A 24-340 Józefów nad Wisłą tel. kom 609 598 587

Koszt:

600,00 zł jedynka

550,00 zł dwójka

 

Zapisy: Prosimy o wysłanie zgłoszenia na mail: ognisko@diecezja.lublin.pl i wpłatę 600 zł lub 550 zł w celu rezerwacji miejsca na konto Szkoły Formacji Duchowej: Nr konta bankowego: Alior Bank 61 2490 0005 0000 4500 6604 4349. Wpisujemy na listę uczestników tylko tych księży, którzy wpłacą na konto SFD. Mamy 35 miejsc w pokojach jednoosobowych + 12 w dwuosobowych – łącznie 47 miejsc.

Zaświadczenia i zwolnienia:

Kapłani uczestniczący w rekolekcjach otrzymają zaświadczenie o odbyciu obowiązkowych rekolekcji rocznych. Każdy kapłan zgłaszający swój udział otrzyma odpowiednio wcześniej stosowne pismo, będące podstawą do otrzymania zwolnienia z zajęć szkolnych.

 

PROGRAM:

 Poniedziałek 20.11.2023

14.00 - 16.00 zakwaterowanie

16.00 - Powitanie. I konferencja

17.30 – Nieszpory

18.00 – kolacja

19.30 – FORUM (spotkanie z rekolekcjonistą – pytania, problemy, dyskusja)

Wtorek 21.11.2023

8.00 – Jutrznia+godzina czytań

8.30 – Śniadanie

9.30 – I konferencja

10.30 – Modlitwa osobista

12.00 – Modlitwa południowa i Eucharystia z homilią

13.00 – obiad

16.45 – Nieszpory. II konferencja

18.00 – kolacja

19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Środa 22.11.2023

8.00 – Jutrznia+godzina czytań

8.30 – Śniadanie

9.30 – I konferencja

10.30 – Liturgia pokutna

12.00 – Modlitwa południowa i Eucharystia z homilią

13.00 – obiad

16.45 – Nieszpory. II konferencja

18.00 – kolacja

19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą wstawienniczą

Czwartek 23.11.2023

8.00 – Msza św. z jutrznią

8.30 – Śniadanie

9.30 – Konferencja na zakończenie rekolekcji

10.30 - Modlitwa przedpołudniowa. Eucharystia z homilią na zakończenie rekolekcji

 

 

TOP