Niedziela biblijna (26.04.09) - przebieg liturgii

Przebieg liturgii mszy św. w niedzielę biblijną (propozycja)
 I.                     Procesja wejścia – w procesji niesiona jest uroczyście księga Pisma Świętego, która po przybyciu do ołtarza powinna zostać umieszczona na specjalnie przygotowanej ambonce (przykrytej welonem dostosowanym do Roku Liturgicznego); przy okadzeniu ołtarza i krzyża należy okadzić księgę Pisma Świętego.
II.                   Dobrze jest odczytać lub powiedzieć komentarze do poszczególnych czytań lub do jeden komentarz do całej liturgii słowa, aby zachęcić lud Boży do uważnego słuchania lektur.
III.                 Po odczytaniu przewidzianego fragmentu Ewangelii należy udzielić zgromadzeniu błogosławieństwa księgą Pisma Świętego.
IV.                 Po homilii można zrobić losowanie cytatów z Pisma Świętego. Ludzie podchodzą jak do Komunii św. losując karteczkę z cytatem i na swoim miejscu ją odczytują. Do przygotowania cytatów na karteczkach można wykorzystać załączony plik „Wersety o Bożej miłości”. Metoda sprawdzona wielokrotnie – wielu ludzi jest głęboko poruszonych przeczytanym Słowem Pana dla siebie.
V.                   W procesji wyjścia nie uczestniczy księga Pisma Świętego, pozostaje w wyeksponowanym miejscu na specjalnie przygotowanej ambonce.
TOP