Po co odmawiać różaniec? - ks. Wojciech Rebeta

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze 09.12.2019 godz. 19.40

TOP