Diecezjalne rekolekcje wielkopostne w internecie 2020. Cz. I - Niedziela Palmowa

Uwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze dopiero 11.05.2020 godz. 19.40

Krzyż - narzędzie hańby czy chwały? Ks. M. Wróbel

Wodzeni na pokuszenie! - Ks. Stanisław Ormanty

NMP - Matka i mistrzyni życia duchowego - Ks. W. Rebeta

Różaniec - skuteczna broń NMP Różańcowej

7 grzechów głównych - PYCHA - ks. Wojciech Rebeta

Przekazywanie dzieciom wiary w rodzinie w doświadczeniu drogi neokatechumenalnej - Ks. Zbigniew Czerwiński

Po co odmawiać różaniec? - ks. Wojciech Rebeta

TOP