Słowo na dziś

Wilfried Becher - 100 lecie Fatimy – orędzie wielbiące Serce Maryi i wzywające do pokuty (KUL, 15.05.2017)

TOP